• Requiem Lochem Requiem Concert 2024 3 november 2024, aanvang 15.00 uur In de Grote of Sint-Gudulakerk, Markt 2 Lochem open vanaf 14.15 uur

Over ons

Stichting Requiem Lochem

Algemene gegevens
Naam Stichting Requiem Lochem
KvK-nummer 08125828
RSIN/fiscaalnummer 8133.06.851
Postadres Secretaris Stichting Requiem Lochem, J. Koornstra, Pasternakweg 13, 7242 HS Lochem
E-mail requiemlochem@gmail.com
Webadres www.requiemlochem.nl

De Stichting Requiem Lochem heeft een ANBI-status. Zie anbi.nl

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling (artikel 2 van de statuten)
a. het organiseren van een jaarlijkse uitvoering van een requiem op zo hoog mogelijk niveau
alsmede het organiseren van een aantal nevenactiviteiten die dit doel ondersteunen;
b. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin genomen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
L.H. van der Leest, voorzitter
J. Koornstra, secretaris
C. van Baalen, penningmeester
R. Hulsinga, lid
B.H. Jansen, lid

Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging.

Ons beleidsplan
Beleidsplan 2021-2025
Artistiekplan

Ons jaarplan
Jaarplan 2023
Het bestuur heeft het voornemen de uitvoering van het requiemconcert op zondag 5 november 2023, aanvang 15.00 uur in de Grote of Sint-Gudulakerk te Lochem, te realiseren. Op het programma staat de uitvoering van ‘Kafka’, een programma met muziek van onder meer Schönberg, Hindemith, Mahler en De Wert uitgevoerd door Cappella Amsterdam o.l.v. Daniël Reuss en de acteurs Roeland Fernhout en Anne-Chris Schulting, met een regie van Nina Spijkers

Verantwoording


Ons jaarverslag
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag van uitgevoerde activiteiten op.

Activiteitenverslag 2022

In 2022 is een concert voorbereid en uitgevoerd met de onderstaande werken op het programma:

Gregoriaans: In Paradisum
Arvo Pärt: Kanon Pokajanen

Het concert is, gezien de vele positieve reacties van aanwezigen, met veel waardering uitgevoerd. Het bestuur kijkt dan ook met voldoening terug op een geslaagd concert.

Onze financiële verantwoording

De penningmeester stelt jaarlijks de balans en de staat van baten en lasten met toelichting op.
2023 Financieel jaarverslag