• Requiem Lochem Requiem Concert 2023 5 november 2023, aanvang 15.00 uur In de Grote of Sint-Gudulakerk, Markt 2 Lochem open vanaf 14.00 uur

Word vriend

Wilt u ook vriend worden van de Stichting Requiem Lochem?

Wilt u onze activiteiten steunen, dan kunt u zich als vriend aanmelden bij de Vrienden Requiem Lochem. Voor een bedrag vanaf € 25,- bent u al vriend. U kunt zich aanmelden via vriendenrequiemlochem@gmail.com Ons bankrekeningnummer is NL16SNSB0821724118

Stichting Requiem Lochem, opgericht op 25 mei 2004, stelt zich ten doel om eens per jaar, op de eerste zondag na Allerzielen, in de Grote of Sint-Gudulakerk in Lochem een gedachtenisconcert te organiseren in de vorm van een requiem of een gelijkgestemd werk. Er wordt gestreefd naar een uitvoering op een zo hoog mogelijk niveau.

Gereserveerde plaatsen

Voor vrienden worden plaatsen gereserveerd in het middenschip van de kerk tot 10 minuten voor aanvang van het concert. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt U hiervoor contact opnemen via vriendenrequiemlochem@gmail.com