Word vriend

Wilt u ook vriend worden van de Stichting Requiem Lochem?

Wilt u onze activiteiten steunen, dan kunt u zich als vriend aanmelden bij de Vrienden Requiem Lochem. Voor een bedrag vanaf € 20,- bent u al vriend.

Stichting Requiem Lochem, opgericht op 25 mei 2004, stelt zich ten doel om eens per jaar, op de eerste zondag na Allerzielen, in de Grote of Sint-Gudulakerk in Lochem een gedachtenisconcert te organiseren in de vorm van een requiem of een gelijkgestemd werk. Er wordt gestreefd naar een uitvoering op een zo hoog mogelijk niveau.

Gereserveerde plaatsen

Voor vrienden worden plaatsen gereserveerd in het middenschip van de kerk tot 10 minuten voor aanvang van het concert. U kunt hiervoor contact opnemen via vriendenrequiemlochem@gmail.com. Om vriend te worden kunt u uw gegevens invullen op de contactpagina met als vermelding “vriend”. Het bankrekeningnummer is: NL51 INGB 0004 7211 59 t.n.v. Stichting Vrienden Requiem Lochem.

ANBI-status

Zowel de Stichting Requiem Lochem als de Stichting Vrienden Requiem Lochem hebben de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen en dat de stichting is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bekijk hier onze verantwoording »